Dr. Psikolog Murat SARISOY

Dr. Psikolog Murat SARISOY 1975 yılında doğdu. 1995 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitiren Dr. Psikolog Murat SARISOY, 1 yıl aile ve çocuk psikoloğu olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılında mezun olduğu bölümün Klinik Psikoloji Uzmanlık alanını kazandı. Eğitimi sırasında çocuk ergen ve yetişkinlerle, bireysel ve grup terapileri çalıştı.

Uzmanlık eğitimini 2000 yılında “Evlilik İişkileri ve Evlilik Uyumu” konusunda tamamlayan Dr. Psikolog Murat SARISOY, Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi, VAN Asker Hastanesi ve Hava Kuvvetlerine bağlı Sağlık Amirliklerinde personel ve aileleriyle  Klinik psikolog olarak, Ege Üniversitesi Kampüs Polikliniklerinde öğrenci, personel ve aileleriyle Klinik Psikolog olarak çalıştı. Daha sonra uzun yıllarını Ege Üniversitesi Hastanesinde onkoloji ve psiko-onkoloji alanında yaptığı pratik ve bilimsel araştırma çalışmalarına adadı. Sosyal ve bilimsel projelere imza attı. Kanserli çocuk, yetişkin birey ve ailelerine umut ışığı olmak için çalıştı. Bu merkezlerde klinik psikolog olarak kanser terapileri, travma terapileri, bireysel psikoterapi, grup terapi, aile ve evlilik terapileri ve kişisel gelişim hizmetlerine yoğunlaştı. 

Bütün bunların yanında büyük kurumsal firmalara ve çözüm ortaklarına klinik psikolog olarak eğitim ve personel seçimlerinde kişilik analizi konularında destek verdi. Dr. Psikolog Murat SARISOY diğer bir yandan akademik yaşantısına 2007 yılında E.Ü. Psikolojik Danışmanlık Bölümünde hak ettiği Doktora Yeterlilik ile devam etti. 2011 yılında Dr. Psikolog ünvanını da alan Psikolog Dr. Murat SARISOY alanında popüler ve bilimsel çalışmalar yapmakta makaleler yazmaktadır.

Dr. Psikolog Murat SARISOY’un yazılarını topladığı “Bir Psikologun Seyir Defteri  ve Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Sorunlarında Bilişsel Davranışçı Grup Terapileri’, Bir psikoloğun mutlu Yaşam Rehberi, Pilot Adayının Mülakat Rehberi; Bulutların Üzerinde Yaşamlar adlarında Etki Yayınevi’nden çıkan 5 adet basılı kitabı da bulunmaktadır. 

Türk Psikologlar Derneği ve Türk Psikolojik Danışmanlık Derneği’ne üyeliği bulunan Dr. Psikolog Murat SARISOY alanda yazdığı popüler makaleler, Aile-Çocuk Danışmanlığı ve Evlilik, Aldatma, Boşanma ve Eş Terapileri, Bireysel Bilişsel Davranışçı Terapiler, Panik Atak ve EMDR vb. Duyarsızlaştırma Terapileri  üzerine televizyon programları, Psiko-Onkoloji  (Kanser Psikolojisi) konusundaki bilimsel ve popüler çalışmaları mesleği konusunda ki etik tavrı ile tanınmaktadır. Dr. Psikolog Murat SARISOY aynı zamanda Ege Lösemili Çocuklar ve Onkoloji Derneğinde gönüllü olarak sosyal komite başkanlığı da yapmaktadır.

Dr. Psikolog Murat SARISOY bir kız ve iki erkek  3 çocuk babasıdır. Sahip olduğu herşeyi ona kazandıran mesleğini insan olanı koşulsuz bir şekilde kabul etmek onun mesleki duruşudur. Yaşayan herşeyi olduğu gibi seven ve her canlının yaşam hakkı olduğuna inanan bir felsefe ile organik ürünler yetiştirdiği bir ortamda yaşamakta ve yazdığı üç kitapta da mutlu yaşamın sırlarına da sıklıkla değinmektedir.

Kitap ve Yayınlar

Online Psikoterapi-Makale-Derleme Kitap-2007-İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları

Benim Annem Güzel Annem-Makale-Our Future Gençlik Dergisi Sayı:30 Mayıs 2007 

Nasıl ve Niçin Empati?-Makale-Our Future Gençlik Dergisi Sayı:31 Temmuz 2007 

Kıskancım Kıskançsın Kıskanç-Makale-Our Future Gençlik Dergisi Sayı:34 Eylül 2007 

Yalan ama Neden ve Kimi Kandırmak İçin ?-Makale-Our Future Gençlik Dergisi Sayı:35 Ekim 2007 

Parmaklarla Konuşmak-Makale-Our Future Gençlik Dergisi Sayı:36 Kasım 2007

”Bir Psikoloğun Seyir Defteri” – Kitap – Etki Yayınevi – 2013

”Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Sorunlarında Bilişsel Davranışçı Grup Terapileri” Kitap – Etki Yayınevi – 2014

”Bir Psikoloğun Mutlu Yaşam Rehberi” Kitap – Etki Yayınevi – 2015

”Pilot Adayının Mülakat Rehberi” Kitap – Etki Yayınevi -2019

”Bulutların Üstünde Yaşamlar” Kitap –  Etki Yayınevi – 2020

Üye Olduğum Mesleki Organizasyonlar

Türk Psikologlar Derneği

Türk Psikolojik Danışmanlık Derneği

Ege Lösemili Çocuklar ve Onkoloji Derneği

Uzm.Psikolog Elif ÖZDENİZ

Uzm.Psikolog Elif ÖZDENİZ  İstanbul Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden 2017 yılında mezun oldu. Ardından Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde Yüksek Lisans eğitimi almaya hak kazanarak, yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Uzmanlık eğitimini ‘Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’ konusunda tamamlayan Uzm. Psikolog Elif ÖZDENİZ, çeşitli hastane ve kliniklerde staj deneyimlerinde bulunmuştur.    Bu merkezlerde çocuk, ergen ve öğrencilerle birlikte bireysel, grup terapisi ve aile terapisi hizmetlerine yoğunlaşan Uzm. Psikolog Elif ÖZDENİZ çocuk ve ergenlere yönelikte pek çok eğitimler almıştır. Bunların yanında özel gereksinimli çocuklarla da çeşitli çalışmalar yürütmüş olup özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik destekleyici çalışmalarda da bulunmuştur. Aldığı eğitimler Aile Danışmanlığı, Aile Arabulucuğu, Travma ve Krize Müdahale, Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Çocuklarda Oyun Terapisi, Masal Terapisi ve Transaksiyonel Analiz gibi terapi eğitimlere katılarak uygulayıcı sertifikaları almış olup uygulamalarını devam etmiştir. Aynı zamanda çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik uygulayıcısı olduğu pek çok test eğitimlerini de tamamlayarak aktif şekilde uygulamalarını yapmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği üyeliği bulunan Uzm.Psikolog Elif ÖZDENİZ, 2016 yılından bu yana Gökyüzü Danışmanlık Merkezinde  Psikolog DR. Murat Sarısoy ile  birlikte çalışmalarına devam etmektedir.

Akademik Hayatı

2017 – Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü

2018- Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Almış Olduğu Eğitimler

 • Minnesota Multiphasic Personality Inventory (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) MMPI
 • Tematik Algı Testi (TAT)
 • Çocuk Algı Testi ( CAT)
 • Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği IV (WISC-IV)
 •  Ankara Gelişim Tarama Envanteri ( AGTE)
 • Metropolitan Okul Olgunluk Testi
 • Peabody
 • Oyun Terapisi
 • Çocuk ve Ergenlerde Masal Terapisi
 • Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Aile Danışmanlığı
 • Transaksiyonel Analiz
 • Aile Arabuluculuğu
 • Travma ve Krize Müdahale
 • Yas Danışmanlığı
 • Cattel Zeka Testi

Uzm. Psikolog Melis Kiriş

1994 yılında doğan Uzm. Psikolog Melis Kiriş, Yaşar Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi İngilizce Psikoloji Bölümünden 2017 yılında mezun oldu. Lisans süresi boyunca akademik çalışmaları yakından takip edip, çeşitli yurtiçi ve yurtdışı kongrelere katılım gösteren Uzm. Psikolog Melis Kiriş, 15. Avrupa Psikoloji Kongresi’nin düzenlendiği Amsterdam’da çalışmasıyla poster sunumu yapmaya hak kazanmıştır.

 Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Eğitimi ve Danışmanlığı yüksek lisansını tamamlayan Uzm. Psikolog Melis Kiriş, 2019 yılında başladığı ikinci yüksek lisans eğitimini Gedik Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümünde halen devam ettirmektedir.

Uzm. Psikolog Melis Kiriş, klinik staj eğitiminde çocuk ve ergenlerle çalışmalarını sürdürmüş ve uzmanlığında bu alanda yoğunlaşmıştır. Oyun esnasında olan çocukların klinik gözlemlemesi, bireysel terapiler ve aile terapileri gerçekleştirmektedir. Eğitimini aldığı ve uygulayıcı sertifikasına sahip olduğu çocuk, ergen ve yetişkin psikolojik testlerini (WISC 4, Çocuk değerlendirme testleri, MMPI) aktif bir şekilde uygulamaktadır.

Türk Psikologlar Derneğine üyeliği olan Uzm. Psikolog Melis Kiriş, 2017 yılından itibaren Gökyüzü Danışmanlık Merkezi’nde Psikolog Dr. Murat SARISOY ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.